ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ขอทราบภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย  8/25/2018 [2:25:09 PM]
IP Adress : 122.154.61.76
 

เรียน นายก อบต.สวี

 

ขอทราบภาษีที่ดินที่ต้องจ่ายทั้งหมดของนางลาภ ล่องหลง คะ

จากคุณ : สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
 

จากคุณ : องค์การบริหารส่วนตำบลสวี  11/29/2018 [2:43:55 PM]
  IP Adress : 118.173.139.141
   

 

ในส่วนรายละเอียดภาษีที่ดิน เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่เบอร์โทร  077531407 ต่อ 18 กองคลัง    ในส่วนงานพัฒนารายได้คะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสวียินดีให้บริการคะ

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ