เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ 077-531407 โทรสาร 077-531407
www.sawee.go.th
Copyright @ 2014. www.sawee.go.th All rights reserved. Powered by STS System & Development Co.,Ltd.    สำหรับผู้ดูแลระบบ