องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

13/2 ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 0-7753-1407 โทรสาร : 0-7753-1407
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@sawee.go.th