องค์การบริหารส่วนตำบลสวี 13/2 ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ : 0-7753-1407 โทรสาร : 0-7753-1407 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@sawee.go.th

นายธวัชชัย ซื่อสัตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

089-290-8776

นางสุรีรัตน์ จามิกรณ์

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

081-272-1918

  • วิสัยทัศน์

    “ตำบลน่าอยู่ สาธารณูปโภคพื้นฐานมั่นคง ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”

ข่าวสารชาวอบต.สวี

กิจกรรมชาวอบต.สวี

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ท่องเที่ยว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
8 กุมภาพันธ์ 2562

พี่น้อง อบต.สวี เราดูแล

10
หมู่
4,583
ประชากร
56
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)