ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

13/2 ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130

โทรศัพท์ : 0-7753-1407 โทรสาร : 0-7753-1407

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@sawee.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.สวี