ภาพกิจกรรม
(thumbtack)ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ(hearts)  นำโดยนายกธวัชชัย ซื่อสัตย์. พนักงานสังกัด อบต.สวี. โดยความร่วมมือกับประชาชนในเขตพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอสวี (holding hands)(love)ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 เม.ย.67 ณ ศูนย์อุ่นไอรัก ม.4 ตำบลสวี อเภอสวี จังหวัดชุมพร. 
//ขอบคุณทุกความร่วมมือค่ะ(heart with blue ribbon)

(thumbtack)ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ(hearts) นำโดยนายกธวัชชัย ซื่อสัตย์. พนักงานสังกัด อบต.สวี. โดยความร่วมมือกับประชาชนในเขตพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอสวี (holding hands)(love)ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 เม.ย.67 ณ ศูนย์อุ่นไอรัก ม.4 ตำบลสวี อเภอสวี จังหวัดชุมพร. //ขอบคุณทุกความร่วมมือค่ะ(heart with blue ribbon)

36

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้ 28. ธ.ค. 2567. เวลา 09.00 น.  ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสวี(ตำบลสวี - ปากแพรก) นำโดยนายธวัชชัย ซื่อสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ. ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม อบต.สวี เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานของธนาคารขยะ. โดยวันนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทางคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะฯทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนธนาคารด้วยกัน(holding hands)(hearts)

วันนี้ 28. ธ.ค. 2567. เวลา 09.00 น. ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสวี(ตำบลสวี - ปากแพรก) นำโดยนายธวัชชัย ซื่อสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ. ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม อบต.สวี เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานของธนาคารขยะ. โดยวันนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทางคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะฯทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนธนาคารด้วยกัน(holding hands)(hearts)

38

28 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันนี้วันที่. 22 มี.ค.67. เวลา 9.30. น. องค์การบริหารส่วนตำบลสวี. นำโดยนายธวัชชัย. ซื่อสัตย์ นายก อบต.สวี นายนิเทพ ฉงวน. รองนายก อบต.สวี นายประยงค์ เพชรวรรณ. ประธานสภา อบต. ,ส.อบต. ม. 1 , ม. 2 , ม.4
 ต.สวี , ส.อบต. ม.1 , ม.5 ต.ปากแพรก นางสุรีย์ จามิกรณ์ ปลัด อบต.     นางกรวิภา ทักษิณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมทั้ง พนักงานส่วนตำบล. พนักงานจ้าง สังกัด อบต.สวี รวมถึงสมาชิกธนาคารขยะ อบต.สวี. ได้ร่วมกันจัดงาน " MOI Waste Bank Week -มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" ณ ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

วันนี้วันที่. 22 มี.ค.67. เวลา 9.30. น. องค์การบริหารส่วนตำบลสวี. นำโดยนายธวัชชัย. ซื่อสัตย์ นายก อบต.สวี นายนิเทพ ฉงวน. รองนายก อบต.สวี นายประยงค์ เพชรวรรณ. ประธานสภา อบต. ,ส.อบต. ม. 1 , ม. 2 , ม.4 ต.สวี , ส.อบต. ม.1 , ม.5 ต.ปากแพรก นางสุรีย์ จามิกรณ์ ปลัด อบต. นางกรวิภา ทักษิณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมทั้ง พนักงานส่วนตำบล. พนักงานจ้าง สังกัด อบต.สวี รวมถึงสมาชิกธนาคารขยะ อบต.สวี. ได้ร่วมกันจัดงาน " MOI Waste Bank Week -มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" ณ ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

38

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
(hearts)วันนี้ วันที่ 21 มี.ค. 67.        เวลา 09.30น. นายธวัชชัย. ซื่อสัตย์. นายก อบต.สวี. ได้มอบหมายนางกรวิภา. ทักษิณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ ฉงวน. พนักงานจ้าง ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ม.3 , ม. 4 ม.6. ต.ปากแพรก. และพื้นที่ ม.4 ต. สวี. ดำเนินการลงพื้นที่สอบทวนการติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนประชาชน พื้นที่ ม.3, ม.4, ม.6 ตำบลปากแพรก และ ม.4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร.(sparkling heart)

(hearts)วันนี้ วันที่ 21 มี.ค. 67. เวลา 09.30น. นายธวัชชัย. ซื่อสัตย์. นายก อบต.สวี. ได้มอบหมายนางกรวิภา. ทักษิณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ ฉงวน. พนักงานจ้าง ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ม.3 , ม. 4 ม.6. ต.ปากแพรก. และพื้นที่ ม.4 ต. สวี. ดำเนินการลงพื้นที่สอบทวนการติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนประชาชน พื้นที่ ม.3, ม.4, ม.6 ตำบลปากแพรก และ ม.4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร.(sparkling heart)

34

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
 วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ประจำปี ๒๕๖๖

131

1 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมขบวนแห่

กิจกรรมขบวนแห่

120

1 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมขึ้นผ้าห่มพระธาตุ

กิจกรรมขึ้นผ้าห่มพระธาตุ

202

1 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมขึ้นผ้าห่มพระบรมธาตุสวี 《2》

กิจกรรมขึ้นผ้าห่มพระบรมธาตุสวี 《2》

219

1 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเตรียมจัดงานขึ้นห่มผ้าพระบรมธาตุสวี

ประชุมเตรียมจัดงานขึ้นห่มผ้าพระบรมธาตุสวี

136

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายมหาราช

133

11 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ดำเนินการซ่อมแซมถนน

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ดำเนินการซ่อมแซมถนน

132

10 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำรวจเเหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชน

สำรวจเเหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชน

115

10 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ช่วยเหลือเด็กที่มาจากครอบครัวเปราะบาง

ช่วยเหลือเด็กที่มาจากครอบครัวเปราะบาง

109

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566

154

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางตำบลสวี และตำบลปากเเพรก

เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางตำบลสวี และตำบลปากเเพรก

144

31 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอาภากร  วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอาภากร วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

624

23 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ทำลายบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวีและบัตรเลือกตั้งสมาชิิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ทำลายบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวีและบัตรเลือกตั้งสมาชิิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

253

11 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ออกให้บริการส่งน้ำให้ผู้ประสบภัยเเล้งขาดเเคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภคในครัวเรือน

ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ออกให้บริการส่งน้ำให้ผู้ประสบภัยเเล้งขาดเเคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภคในครัวเรือน

303

11 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

426

6 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ขอความร่วมมือจัดทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างสะพานคอกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสวีเฒ่าบนเส้นทางสายปากเเพรก-วิสัยใต้

ขอความร่วมมือจัดทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างสะพานคอกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสวีเฒ่าบนเส้นทางสายปากเเพรก-วิสัยใต้

337

5 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...