ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ออกให้บริการส่งน้ำให้ผู้ประสบภัยเเล้งขาดเเคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภคในครัวเรือน
315
11 เมษายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ออกให้บริการส่งน้ำให้ผู้ประสบภัยเเล้งขาดเเคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภคในครัวเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี