ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอาภากร วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”
634
23 พฤษภาคม 2566

19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสวีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอาภากร วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย