ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางตำบลสวี และตำบลปากเเพรก
154
31 พฤษภาคม 2566

29-30 พค 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี นายธวัชชัย ซื่อสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเนี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลสวีและตำบลปากเเพรก ตามโครงการ "ครบอครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี"