ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายมหาราช
142
11 กรกฎาคม 2566

วันที่ 11 กรกฏาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดยนายธวัชชัย ซื่อสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายมหาราช ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี