ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ดำเนินการซ่อมแซมถนน
142
10 กรกฎาคม 2566

วันที่10 กรกฏาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ดำเนินการซ่อมแซมถนน เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี