ภาพกิจกรรม
สำรวจเเหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชน
124
10 กรกฎาคม 2566

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้เร่งสำรวจเเหล่งน้ำดิบในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลวี  เพือลดปัญหาการขาดเเคลนน้ำดิบ แก้ปัญหาภัยเเล้ง ให้บริการประชาชนในพื้นที่