ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ประจำปี ๒๕๖๖
131
1 สิงหาคม 2566

“จังหวัดชุมพร”
วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีฯ 
พิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือ "วันอาสาฬหบูชา" โดยพิธีเริ่มจากพี่น้องชาวชุมพรทั้ง ๘ อำเภอ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวีประจำอำเภอ ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี เสร็จแล้วประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ทำพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่เวียนรอบพระบรมธาตุสวี จนครบ ๓ รอบ ก่อนนำขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีฯ และสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย