ภาพกิจกรรม
(hearts)วันนี้ วันที่ 21 มี.ค. 67. เวลา 09.30น. นายธวัชชัย. ซื่อสัตย์. นายก อบต.สวี. ได้มอบหมายนางกรวิภา. ทักษิณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ ฉงวน. พนักงานจ้าง ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ม.3 , ม. 4 ม.6. ต.ปากแพรก. และพื้นที่ ม.4 ต. สวี. ดำเนินการลงพื้นที่สอบทวนการติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนประชาชน พื้นที่ ม.3, ม.4, ม.6 ตำบลปากแพรก และ ม.4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร.(sparkling heart)
34
21 มีนาคม 2567