ภาพกิจกรรม
วันนี้วันที่. 22 มี.ค.67. เวลา 9.30. น. องค์การบริหารส่วนตำบลสวี. นำโดยนายธวัชชัย. ซื่อสัตย์ นายก อบต.สวี นายนิเทพ ฉงวน. รองนายก อบต.สวี นายประยงค์ เพชรวรรณ. ประธานสภา อบต. ,ส.อบต. ม. 1 , ม. 2 , ม.4 ต.สวี , ส.อบต. ม.1 , ม.5 ต.ปากแพรก นางสุรีย์ จามิกรณ์ ปลัด อบต. นางกรวิภา ทักษิณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมทั้ง พนักงานส่วนตำบล. พนักงานจ้าง สังกัด อบต.สวี รวมถึงสมาชิกธนาคารขยะ อบต.สวี. ได้ร่วมกันจัดงาน " MOI Waste Bank Week -มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" ณ ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
39
22 มีนาคม 2567