ภาพกิจกรรม
วันนี้ 28. ธ.ค. 2567. เวลา 09.00 น. ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสวี(ตำบลสวี - ปากแพรก) นำโดยนายธวัชชัย ซื่อสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารฯ. ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม อบต.สวี เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานของธนาคารขยะ. โดยวันนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทางคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะฯทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนธนาคารด้วยกัน(holding hands)(hearts)
38
28 มีนาคม 2567