ภาพกิจกรรม
(thumbtack)ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ(hearts) นำโดยนายกธวัชชัย ซื่อสัตย์. พนักงานสังกัด อบต.สวี. โดยความร่วมมือกับประชาชนในเขตพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอสวี (holding hands)(love)ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 เม.ย.67 ณ ศูนย์อุ่นไอรัก ม.4 ตำบลสวี อเภอสวี จังหวัดชุมพร. //ขอบคุณทุกความร่วมมือค่ะ(heart with blue ribbon)
36
4 เมษายน 2567