อุทาหรณ์คดีปกครอง
การสิ้นสภาพตามกฎหมายของคลองสาธารณะประโยชน์ !
21 ตุลาคม 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสิ้นสภาพตามกฎหมายของคลองสาธารณะประโยชน์ ! ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การทุเลาการบังคับตามกฎและคำสั่งทางปกครอง
21 ตุลาคม 2565

157


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การทุเลาการบังคับตามกฎและคำสั่งทางปกครอง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเรียกคืนเงินจากเจ้าหน้าที่ ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ
20 ตุลาคม 2565

132


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเรียกคืนเงินจากเจ้าหน้าที่ ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ไม่ต่อเติมดัดแปลงตามใบอนุญาตย่อมไม่อาจให้ โรงแรม เปิดดำเนินการได้
19 ตุลาคม 2565

131


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ไม่ต่อเติมดัดแปลงตามใบอนุญาตย่อมไม่อาจให้ โรงแรม เปิดดำเนินการได้ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน ต้องให้โอกาส คู่กรณีชี้แจง
19 ตุลาคม 2565

124


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน ต้องให้โอกาส คู่กรณีชี้แจง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้
19 ตุลาคม 2565

137


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
19 ตุลาคม 2565

140


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับ ... เมื่อ ไม่มีเหตุอันควร
18 ตุลาคม 2565

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับ ... เมื่อ "ไม่มี" เหตุอันสมควร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เพื่อนบ้านจอดรถวางของ ขวางทางเข้าบ้าน เจ้าพนักงานช่วยจัดการด้วย
18 ตุลาคม 2565

127


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เพื่อนบ้านจอดรถวางของ ขวางทางเข้าบ้าน เจ้าพนักงานช่วยจัดการด้วย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
จะทำหอพักทั้งทีต้องดูกฎหมายให้ดีและขออนุญาตให้ถูกต้อง
18 ตุลาคม 2565

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ จะทำหอพักทั้งทีต้องดูกฎหมายให้ดีและขออนุญาตให้ถูกต้อง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กระทำละเมิดต่างหน่วยงาน ใครมีอำนาจสอบสวน
18 ตุลาคม 2565

137


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กระทำละเมิดต่างหน่วยงาน ใครมีอำนาจสอบสวน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แม้ไม่ได้ร่วมทุจริต : แต่ต้องรับผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
18 ตุลาคม 2565

144


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แม้ไม่ได้ร่วมทุจริต : แต่ต้องรับผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง
18 ตุลาคม 2565

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้องไม่เป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
18 ตุลาคม 2565

144


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้องไม่เป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หน่วยงานของรัฐเรียกเงินเกินสิทธิคืน ไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ ?
18 ตุลาคม 2565

134


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หน่วยงานของรัฐเรียกเงินเกินสิทธิคืน ไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลปกครอง (ไม่) ได้ ? ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนสำคัญก่อนฟ้องคดี
18 ตุลาคม 2565

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนสำคัญก่อนฟ้องคดี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กระบวนการสอบสวนไม่ชอบ เพราะกรรมการเข้าร่วมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
18 ตุลาคม 2565

132


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กระบวนการสอบสวนไม่ชอบ เพราะกรรมการเข้าร่วมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สัญญาทางแพ่งสัญญาทางปกครองพิจารณาอย่างไร
17 ตุลาคม 2565

122


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สัญญาทางแพ่งสัญญาทางปกครองพิจารณาอย่างไร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อายุความใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตาม หนังสือรับสภาพความรับผิด
17 ตุลาคม 2565

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อายุความใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตาม หนังสือรับสภาพความรับผิด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผิดสัญญารับสภาพหนี้ หน่วยงานฟ้องเจ้าหน้าที่ ที่ศาลใด
16 ตุลาคม 2565

136


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผิดสัญญารับสภาพหนี้ หน่วยงานฟ้องเจ้าหน้าที่ ที่ศาลใด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ