การดำเนินการทางวินัย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 2558
17 พฤศจิกายน 2565

142


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
10 พฤศจิกายน 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
9 พฤศจิกายน 2565

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย-และการรักษาวินัย-และการดำเนินการทางวินัย-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
9 พฤศจิกายน 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ