ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประกาศเลือกตั้ง ผถ.1-1
22 กุมภาพันธ์ 2566

97


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเลือกตั้ง ผถ.1-1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวีสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี กรณีอื่นใดนอกจากครบวาระ
15 กุมภาพันธ์ 2566

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวีสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี กรณีอื่นใดนอกจากครบวาระ ได้ที่นี่