รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปท. (LPA)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปท (LPA) ประจำปี 2564
15 มีนาคม 2565

0


อบต.สวีได้คะเเนนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติงานของอปท ประจำปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 87.82

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปท (LPA) ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564
5 เมษายน 2564

0


รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ 31 มีนาคม 2564
5 เมษายน 2564

0


รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ 31 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ
รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
4 มกราคม 2564

0


รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ 30 กันยายน 2563
7 ตุลาคม 2563

0


รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ 30 กันยายน 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563
4 ตุลาคม 2563

0


รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559
30 พฤศจิกายน 542

0


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559

เอกสารแนบ