ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
รายงานผลการดำเนินการของศูนย์
19 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการของศูนย์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน กระบวนงาน ภารกิจ
5 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กระบวนงาน  ภารกิจ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้ที่นี่

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสวี และตำบลปากเเพรก
4 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสวี และตำบลปากเเพรก ได้ที่นี่

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลสวีและตำบลปากเเพรก
4 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลสวีและตำบลปากเเพรก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสวีและตำบลปากเเพรก
4 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสวี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กรอบภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
4 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กรอบภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
4 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พรบ.ค่าตอบแทนผุ้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
4 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.ค่าตอบแทนผุ้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559
4 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
4 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการใช้งาน Application Justice care ระบบยุติธรรมสร้างสุข
4 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการใช้งาน Application Justice care ระบบยุติธรรมสร้างสุข ได้ที่นี่

เอกสารแนบ