แผนอัตรากำลัง
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
1 ธันวาคม 2566

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569
29 กันยายน 2566

78


แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2567-2569
29 กันยายน 2566

60


แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2567-2569

เอกสารแนบ