การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565
17 มีนาคม 2566

99


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานเเผนดำเนินงานปรจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64-มีนาคม 65)
27 เมษายน 2565

203


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงายเเผนดำเนินงานปรจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64-มีนาคม 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การติดตามและประเมินผล ปี พ.ศ. 2561-2564
3 พฤษภาคม 2564

244


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผล ปี พ.ศ. 2561-2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 พฤษภาคม 2564

304


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
8 เมษายน 2564

275


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
30 พฤศจิกายน 542

234


แจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 พฤศจิกายน 542

261


เอกสารแนบ