ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
16 กันยายน 2564

284


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม
9 เมษายน 2564

255


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 เมษายน 2564

278


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รางยงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 เมษายน 2564

276


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รางยงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17 มีนาคม 2564

273


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
17 มีนาคม 2564

364


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 มีนาคม 2564

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 มีนาคม 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 มีนาคม 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 มีนาคม 2564

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 มีนาคม 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 มีนาคม 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 มีนาคม 2564

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
29 กันยายน 2563

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14 สิงหาคม 2563

249


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารแนบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
14 สิงหาคม 2563

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ต่อ)
14 สิงหาคม 2563

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
14 มิถุนายน 2561

246


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ