เอกสาร/ประกาศ
ประกาศรับรองผลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี 2566
8 มิถุนายน 2566

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรับรองผลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี 2566 ได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
2 สิงหาคม 2565

165


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่นี่
ประกาศรับรองผลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
24 ธันวาคม 2564

229


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรับรองผลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้ที่นี่

ประกาศรับรองผลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
24 ธันวาคม 2564

209


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรับรองผลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้ที่นี่