แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
17 เมษายน 2567

0


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 เมษายน 2567

0


เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
1 เมษายน 2565

205


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2564

254


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพสถิตย์ หมู่ที่ 2
13 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพสถิตย์ หมู่ที่ 2
13 กันยายน 2564

228


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพสถิตย์ หมู่ที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4
13 กันยายน 2564

227


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 เมษายน 2564

335


ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 เมษายน 2564

272


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ