รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564
5 ตุลาคม 2564

166


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564
5 ตุลาคม 2564

198


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เดือนธันวาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
5 ตุลาคม 2564

184


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565
5 ตุลาคม 2564

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 63 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

231


 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 63 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 63 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

232


 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 63 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 63 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

237


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 63 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 63 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

246


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม  63 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 63 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

244


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน  63 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 63 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

240


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม  63 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 63 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

258


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน  63 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 63 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

272


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม  63 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 64 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

258


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม  64 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 64 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

256


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์  64 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 64 (สขร.1)
9 เมษายน 2564

254


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม  64 (สขร.1) 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) ตุลาคม 62-เมษายน 63
26 มีนาคม 2564

249


เอกสารแนบ