คู่มือ/มาตรการ/ป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
15 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2 เมษายน 2564

266


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการ การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปี พ.ศ.2563
4 พฤศจิกายน 2562

268


มาตรการ การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ