ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ 2567
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนบริหารความเสี่ยง ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2566
25 เมษายน 2566

88


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนบริหารความเสี่ยง ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
10 มกราคม 2566

88


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565
25 เมษายน 2565

189


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564
26 เมษายน 2564

261


แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ