การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
15 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามเเผนประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 เมษายน 2566

97


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามเเผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตค 65 - 31 มี.ค 66)
20 เมษายน 2566

88


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง 1 ตค 65-31มีค 66 ได้ที่นี่

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 เมษายน 2565

254


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 เมษายน 2564

271


รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ