สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการงานต่างๆตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566
25 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
25 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สถิติใช้บริการสำนักปลัด รอบ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
7 เมษายน 2566

97


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติใช้บริการสำนักปลัด รอบ 1 ปี 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) ได้ที่นี่

สถิติการให้บริการการจัดเก็บรายได้ รอบ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
7 เมษายน 2566

89


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติใช้บริการการจัดเก็บรายได้ รอบ 1 ปี 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) ได้ที่นี่

สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ 2566 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
7 เมษายน 2566

102


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ได้ที่นี่

สถิติการให้บริการกองช่าง 2566 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
7 เมษายน 2566

90


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการกองช่าง 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ได้ที่นี่

สถิติการให้บริการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
7 เมษายน 2566

91


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ได้ที่นี่

สถิติการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
7 เมษายน 2566

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ได้ที่นี่

สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ 2564 รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
22 มีนาคม 2565

182


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
22 มีนาคม 2565

192


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการบริการห้องประชุม รอบ 6 เดือน 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
22 มีนาคม 2565

220


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการบริการห้องประชุม รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการบริการห้องประชุม รอบ 1 ปี 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
22 มีนาคม 2565

183


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการบริการห้องประชุม รอบ 1 ปี 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติใช้บริการอาคารอเนกประสงค์ รอบ 6 เดือน 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
22 มีนาคม 2565

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติใช้บริการอาคารอเนกประสงค์ รอบ 6 เดือน 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติใช้บริการอาคารอเนกประสงค์ รอบ 1 ปี 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
22 มีนาคม 2565

192


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติใช้บริการอาคารอเนกประสงค์ รอบ 1 ปี 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการการขอสนับสนุนน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
8 เมษายน 2564

271


สถิติการให้บริการการขอสนับสนุนน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ
สถิติการบริการห้องประชุม รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
1 เมษายน 2564

289


สถิติการบริการห้องประชุม รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ
สถิติใช้บริการอาคารอเนกประสงค์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
1 เมษายน 2564

290


สถิติใช้บริการอาคารอเนกประสงค์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
1 เมษายน 2564

256


สถิติการให้บริการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
1 เมษายน 2564

245


 สถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ