การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
22 เมษายน 2565

173


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้ที่นี่

ทำประกาศเจตจำนงกำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
17 มีนาคม 2565

162


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ทำประกาศเจตจำนงคกำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

มอบนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวียึดถือปฏิบัติ
15 มีนาคม 2565

197


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มอบนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวียึดถือปฏิบัติ ได้ที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดยนายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เเสดงเจตจำนงป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองคืกรในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น
29 เมษายน 2564

290


องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดยนายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เเสดงเจตจำนงป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองคืกรในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น