ข้อบัญญัติ ประกาศ คำสั่งต่างๆ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
23 ธันวาคม 2565

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
23 ธันวาคม 2565

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสวึ
29 พฤศจิกายน 2565

124


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสวึ ได้ที่นี่
คำสั่งแต่งตั้งการช่วยเหลือประชาชน
19 เมษายน 2565

196


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
19 เมษายน 2565

189


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งกิจการที่เป็นอันตรานต่อสุขภาพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก และเลขานุการนายก
19 เมษายน 2565

198


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก และเลขานุการนายก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564
29 ธันวาคม 2564

206


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเเยกมูลฝอย พ.ศ.2563
11 ตุลาคม 2564

256


ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเเยกมูลฝอย พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2553
2 เมษายน 2564

259


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2553 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.2553
2 เมษายน 2564

256


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.2553 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
20 ตุลาคม 2563

201


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่