รายงานผลการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
16 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
24 เมษายน 2566

103


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต รอบปี 2565
21 เมษายน 2566

98


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต รอบปี 2565 ได้ที่นี่
รายงานผลการปฎิบัติตามเเผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
1 เมษายน 2565

248


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการปฎิบัติตามเเผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการปฎิบัติตามเเผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2565
1 เมษายน 2565

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการปฎิบัติตามเเผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกข้อความ รายงานผลและวิเคราะห์ ITA 2564
14 กันยายน 2564

215


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกข้อความ รายงานผลและวิเคราะห์ ITA 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการวิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
14 กันยายน 2564

217


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการวิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 เมษายน 2564

247


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
16 เมษายน 2564

280


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
16 เมษายน 2564

262


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการตามเเผน 2564 รอบ 6 เดือน
16 เมษายน 2564

283


ผลการดำเนินการตามเเผน 2564 รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
16 เมษายน 2564

272


รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
16 เมษายน 2564

316


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน
1 มิถุนายน 2563

252


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 12 เดือน
1 มิถุนายน 2563

245


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 รอบ 12 เดือน

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน
1 มิถุนายน 2563

240


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ
ข้อมูลรายงานการการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2561
28 ธันวาคม 2561

227