ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเงินการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567
17 เมษายน 2567

0


แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567
17 เมษายน 2567

0


แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566
5 มกราคม 2567

0


แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566
5 มกราคม 2567

0


แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566
5 มกราคม 2567

0


แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566
4 มกราคม 2566

122


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ปี 2565
2 พฤศจิกายน 2565

187


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ปี 2565
30 สิงหาคม 2565

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ปี 2564
1 เมษายน 2565

183


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ราย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปี 2565
1 เมษายน 2565

208


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาตร 1 ปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2564
1 เมษายน 2565

192


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564
5 เมษายน 2564

253


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ 31 มีนาคม 2564
5 เมษายน 2564

221


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ 31 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
4 มกราคม 2564

225


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ 30 กันยายน 2563
7 ตุลาคม 2563

218


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ 30 กันยายน 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563
4 ตุลาคม 2563

221


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 544

206


เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน รอบ 6 เดือน 2563
30 พฤศจิกายน 544

229


เอกสารแนบ