ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี
13 พฤศจิกายน 2562

863


ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี