ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยควนพัฒนา 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หมู่มี่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณ จำนวน 168,000 บาท
27 กรกฎาคม 2565

384


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยควนพัฒนา 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 350 เมตร หมู่มี่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณ จำนวน 168,000 บาท ได้ที่นี่