ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายในไร่-เกาะกลาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หมู่ที่ 2,6 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณ จำนวน 93,000 บาท
27 กรกฎาคม 2565

396


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายในไร่-เกาะกลาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หมู่ที่ 2,6 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณ จำนวน 93,000 บาท ได้ที่นี่