ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธวัชชัย ซื่อสัตย์ นายก อบต.สวี. ได้มอบหมาย นางสุรีรัตน์ จามิกรณ์ ปลัด อบต. พร้อมด้วยนางกรวิภา ทักษิณ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.สวี. เข้าร่วมประชุมชี้แจง การทำงานตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต.สวี. การติดตั้งถังขยะเปียกของครัวเรือน ม.4. , การดำเนินงานธนาคารขยะ อบต.สวี และการรับสมัครสมาชิก ธนาคารขยะ. , การสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ของ ม.4 ในวันที่ 19 มี.ค 67 ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร เวลา 9.00 น.
19 มีนาคม 2567

36