ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ วันที่ 20 มี.ค. 67. เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย. ซื่อสัตย์. นายก อบต.สวี. ได้มอบหมายนางกรวิภา. ทักษิณ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ ฉงวน. พนักงานจ้าง ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ม.1. และสมาชิกสภา อบต.ม.2 ดำเนินการลงพื้นที่สอบทวนการติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือนประชาชน พื้นที่ ม.1 ,ม.2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร.(sparkling heart)
20 มีนาคม 2567

53