รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 2567
30 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2565
24 เมษายน 2566

92


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย 2565
24 เมษายน 2566

94


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค 2565
24 เมษายน 2566

94


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค 2566
24 เมษายน 2566

90


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ 2566
24 เมษายน 2566

89


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี .ค. 2566
24 เมษายน 2566

97


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี .ค. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.65
2 กุมภาพันธ์ 2566

98


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.65
2 กุมภาพันธ์ 2566

110


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย 65.
2 กุมภาพันธ์ 2566

100


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย 65. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย 65
2 กุมภาพันธ์ 2566

98


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย 65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.65
2 กุมภาพันธ์ 2566

98


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.65
2 กุมภาพันธ์ 2566

92


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.65
2 กุมภาพันธ์ 2566

99


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.65
2 กุมภาพันธ์ 2566

103


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมี.ค65
2 กุมภาพันธ์ 2566

113


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมี.ค65 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื่้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
19 กรกฎาคม 2565

160


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื่้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่รับการคัดเลือก
19 กรกฎาคม 2565

155


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่รับการคัดเลือก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565
21 เมษายน 2565

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564
5 ตุลาคม 2564

172


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ