แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงแลการปรพฟฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี 2566
23 เมษายน 2566

87


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี 2566 ได้ที่นี่
เเผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต อบต. สวี ปี 2566-2570
19 พฤศจิกายน 2565

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เเผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต อบต. สวี ปี 2566-2570 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
19 เมษายน 2565

196


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศขยายกรอบเวลาเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10 กันยายน 2564

235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศขยายกรอบเวลาเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
16 เมษายน 2564

300


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

เอกสารแนบ