กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน-เงินคงเหลือ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวี ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
31 กรกฎาคม 2563

175


รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน-เงินคงเหลือ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวี ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน-เงินคงเหลือ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวี ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
31 กรกฎาคม 2563

165


 รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน-เงินคงเหลือ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวี ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ธันวาคม 2562

170


สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการทองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
18 ธันวาคม 2561

153


แต่งตั้งคณะกรรมการทองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

เอกสารแนบ
ประกาศและเเผนของหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี
6 พฤศจิกายน 2561

164


ประกาศและเเผนของหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี  

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนสุขภาพตำบลของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ตุลาคม 2561

155


ประกาศใช้แผนสุขภาพตำบลของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
31 มีนาคม 2560

181


ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 ตุลาคม 2559

162


แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ
แบบเสนอแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
6 กรกฎาคม 2559

203


แบบเสนอแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
6 กรกฎาคม 2559

211


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการกองทุน-ประจำปี-2559
6 กรกฎาคม 2559

166


แผนปฏิบัติการกองทุน-ประจำปี-2559

เอกสารแนบ
คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน-สู่ชุมชนสุขภาพดี
6 กรกฎาคม 2559

173


คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน-สู่ชุมชนสุขภาพดี

เอกสารแนบ
เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ-เล่ม-1
6 กรกฎาคม 2559

181


เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ-เล่ม-1

เอกสารแนบ
เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ-เล่ม-2
6 กรกฎาคม 2559

196


เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ-เล่ม-2

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
6 กรกฎาคม 2559

174


 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559
1 มีนาคม 2559

175


แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารแนบ
คู่มือโครงการตัวอย่าง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
8 กุมภาพันธ์ 2559

166


คู่มือโครงการตัวอย่าง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่      ดาวว์โหลดเอกสารที่นี่