ภาพกิจกรรม
จิตอาสา 18 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

จิตอาสา 18 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

720

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวิ่ง

กิจกรรมวิ่ง

438

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน

โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน

442

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียติ

โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียติ

417

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

460

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลโรงเรียนวัดเชิงคีรี

กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลโรงเรียนวัดเชิงคีรี

455

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ <br> (เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2009) COVID-19

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ <br> (เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2009) COVID-19

436

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ <BR>เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ <BR>ณ วัดพระบรมธาตุสวี

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ <BR>เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ <BR>ณ วัดพระบรมธาตุสวี

469

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ <br>(เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019) <br>ในตำบลสวีและตำบลปากแพรก ครั้งที่ 2

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ <br>(เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019) <br>ในตำบลสวีและตำบลปากแพรก ครั้งที่ 2

506

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>พร้อมแจกแผ่นพับและหน้ากากอนามัยผ้า<br>พื้นที่ ม. 1 ต.สวี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>พร้อมแจกแผ่นพับและหน้ากากอนามัยผ้า<br>พื้นที่ ม. 1 ต.สวี

433

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
จ่ายหน้ากากอนามัยต่อสู้ไวรัสโคโรนา 2019 <br>เพื่อประโยชน์เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

จ่ายหน้ากากอนามัยต่อสู้ไวรัสโคโรนา 2019 <br>เพื่อประโยชน์เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

474

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง<br>องค์การบริหารส่วนตำบลสวี<br>ร่วมปฎิบัติงานจุดตรวจป้องกันเเละเฝ้าระวังโรคโควิด 19 <br>พื้นที่ตำบลสวีและตำบลปากแพรก<br>ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี<br>ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน<br>ณ ป้อมตำรวจสวี และป้อมตำรวจปากแพรก <br>ระหว่างวันที่ 15-30 เมษายน 2563

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง<br>องค์การบริหารส่วนตำบลสวี<br>ร่วมปฎิบัติงานจุดตรวจป้องกันเเละเฝ้าระวังโรคโควิด 19 <br>พื้นที่ตำบลสวีและตำบลปากแพรก<br>ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี<br>ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน<br>ณ ป้อมตำรวจสวี และป้อมตำรวจปากแพรก <br>ระหว่างวันที่ 15-30 เมษายน 2563

452

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา<br>ณ วัดพระบรมธาตุสวี

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา<br>ณ วัดพระบรมธาตุสวี

401

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน้องนางเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี <br>กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี <br>เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคม 2563 <br>และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา<br> เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน้องนางเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี <br>กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี <br>เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคม 2563 <br>และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา<br> เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2563

474

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

446

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

387

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

384

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมแซมถนน

ซ่อมแซมถนน

382

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ <br>ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ <br>พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว <br>เนื่องในโอกาสมหามงคล <br>เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา <br> 28 กรกฏาคม 2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ <br>ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ <br>พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว <br>เนื่องในโอกาสมหามงคล <br>เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา <br> 28 กรกฏาคม 2563

424

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน<br>เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ <br>พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี<br>พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน<br>เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ <br>พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี<br>พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

388

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...