ภาพกิจกรรม
10 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ พร้อมเงินสด 3,000 บาท ให้ผู้สูงอายุ 102 ปี ในพื้นที่ตำบลปากเเพรก และมอบถุงยังชีพให้ผู้เปราะบาง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลสวี และตำบลปากเเพรก

10 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ พร้อมเงินสด 3,000 บาท ให้ผู้สูงอายุ 102 ปี ในพื้นที่ตำบลปากเเพรก และมอบถุงยังชีพให้ผู้เปราะบาง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลสวี และตำบลปากเเพรก

383

10 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
10 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ พร้อมเงินสด 3,000 บาท ให้ผู้สูงอายุ 102 ปี ในพื้นที่ตำบลปากเเพรก และมอบถุงยังชีพให้ผู้เปราะบาง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลสวี และตำบลปากเเพรก

10 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ พร้อมเงินสด 3,000 บาท ให้ผู้สูงอายุ 102 ปี ในพื้นที่ตำบลปากเเพรก และมอบถุงยังชีพให้ผู้เปราะบาง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลสวี และตำบลปากเเพรก

379

10 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

573

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ล้าง ทำความสะอาด  ตลาดนัดยิ่งเจริญดอนรักษ์

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ล้าง ทำความสะอาด ตลาดนัดยิ่งเจริญดอนรักษ์

624

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี​ จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กักกันตัว​ (LQ) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง​ โควิด​19 ณ​ ศูนย์พักพิงอุ่นไอรัก​ ตั้งอยู่หลัง​ อบต.สวี​  อ.สวี​  จ.ชุมพร​

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี​ จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กักกันตัว​ (LQ) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง​ โควิด​19 ณ​ ศูนย์พักพิงอุ่นไอรัก​ ตั้งอยู่หลัง​ อบต.สวี​ อ.สวี​ จ.ชุมพร​

665

27 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ออกมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาผู้กักตัวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กักตัว

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ออกมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาผู้กักตัวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กักตัว

574

20 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่เตรียมความพร้อมสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine )  ณ  ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่เตรียมความพร้อมสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine ) ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก

591

15 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
12 ก.ค 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสวี โดยนายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน พร้อมลงตรวจพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12 ก.ค 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี โดยนายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน พร้อมลงตรวจพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

734

12 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 64

กิจกรรม Big Cleaning Day วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 64

635

2 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
1 กรกฏาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางในพื่นที่ตำบลและตำบลปากแพรก และมอบถุงยังชีพ

1 กรกฏาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางในพื่นที่ตำบลและตำบลปากแพรก และมอบถุงยังชีพ

561

1 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
30 มิถุนายน 2564 ประชุมเพื่อเเก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สุนัขจรจัดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

30 มิถุนายน 2564 ประชุมเพื่อเเก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน สุนัขจรจัดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

566

30 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมซักซ้อมเพื่อจัดเตรียมเอกสารรับการตรวจประเมิน​ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน​ lpa ประจำปี​2564

ประชุมซักซ้อมเพื่อจัดเตรียมเอกสารรับการตรวจประเมิน​ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน​ lpa ประจำปี​2564

560

30 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภา อบต.สวี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2564

การประชุมสภา อบต.สวี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2564

589

28 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดยนายธวัชชัย ซื่อสัตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอสวี รพ.สต.สวี และ รพ.สต.ปากเเพรก เข้าตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดยนายธวัชชัย ซื่อสัตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอสวี รพ.สต.สวี และ รพ.สต.ปากเเพรก เข้าตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

583

16 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม ประชุมการจัดทำเเผนท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนเเปลง ฉบับที่ 3 และซักซ้อมแนวทางการจัดทำเเผนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

กิจกรรม ประชุมการจัดทำเเผนท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนเเปลง ฉบับที่ 3 และซักซ้อมแนวทางการจัดทำเเผนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

577

15 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
22 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและลงทะเบียนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่มีความต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลสวี และตำบลปากแพรก

22 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและลงทะเบียนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่มีความต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลสวี และตำบลปากแพรก

683

22 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
17 พฤษภาคม 64 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดย นายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมกันทบทบเงินร่วมบริจาคเงินเพื่อนำเงินและจัดซื้อสิ่งของไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหายากไร้ขาดเเคลน นายมาโนชย์ บัวทองและนายเจริญ คงมั่น

17 พฤษภาคม 64 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดย นายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมกันทบทบเงินร่วมบริจาคเงินเพื่อนำเงินและจัดซื้อสิ่งของไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหายากไร้ขาดเเคลน นายมาโนชย์ บัวทองและนายเจริญ คงมั่น

567

17 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้ออกตรวจสอบซ่อมแซมความชำรุดเสียหายของไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนในหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้ออกตรวจสอบซ่อมแซมความชำรุดเสียหายของไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนในหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

583

17 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
17 พฤษภาคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนคำบลสวี เข้าตรวจสอบติดตามการปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบการเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

17 พฤษภาคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนคำบลสวี เข้าตรวจสอบติดตามการปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบการเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

615

17 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
13 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดย นายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้อยู่ในภาวะยากลำบากในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ

13 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดย นายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้อยู่ในภาวะยากลำบากในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ

596

13 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...