ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน

461

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาพื้นที่ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ ถนนเอเชีย 41 (ซ้าย ขวา)

โครงการพัฒนาพื้นที่ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ ถนนเอเชีย 41 (ซ้าย ขวา)

754

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่อง<br>ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ<br>บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่อง<br>ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ<br>บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

687

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (9 ธันวาคม)

กิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (9 ธันวาคม)

713

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น&#8203; 61&#8203;-65 เพิ่มเติม&#8203; ฉบับที่&#8203; 2&#8203; วันที่&#8203; 31ก.ค.2563&#8203;

ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น&#8203; 61&#8203;-65 เพิ่มเติม&#8203; ฉบับที่&#8203; 2&#8203; วันที่&#8203; 31ก.ค.2563&#8203;

671

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดทำแผนสุขภาพตำบลของกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br> องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดทำแผนสุขภาพตำบลของกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br> องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

670

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

658

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
นายสุรชัย เเดงละอุ่น นายกองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลสวี ได้รับประกาศเกียรติคุณ  <br>รางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นเเห่งปี <br>พ.ศ 2563 ประเภททั่วไป สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

นายสุรชัย เเดงละอุ่น นายกองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลสวี ได้รับประกาศเกียรติคุณ <br>รางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นเเห่งปี <br>พ.ศ 2563 ประเภททั่วไป สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

710

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม<br> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม<br> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

655

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...