ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงและเเข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงอำเภอสวี ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงและเเข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงอำเภอสวี ประจำปี 2565

196

29 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการบุคคลต้นเเบบ ด้านคุณธรรมจริยรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี

โครงการบุคคลต้นเเบบ ด้านคุณธรรมจริยรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี

456

25 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬา อบจ.คัพ

กีฬา อบจ.คัพ

555

25 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
งานแห่ห่มพระบรมธาตุสวี ระหว่างวันที่12-13 ก.ค.2565

งานแห่ห่มพระบรมธาตุสวี ระหว่างวันที่12-13 ก.ค.2565

536

20 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565

121

30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาองค์การบรหารส่วนตำบลสวีอำเภอสวี จังหวัดชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

การประชุมสภาองค์การบรหารส่วนตำบลสวีอำเภอสวี จังหวัดชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

532

28 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา วันฉัตรมงคล

กิจกรรมจิตอาสา วันฉัตรมงคล

598

4 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลสวีและตำบลปากเเพรก

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลสวีและตำบลปากเเพรก

535

27 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2565

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2565

99

18 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
จัดพิธีบวงสรวง สมโภช และประสาทน้ำมนต์ เสาหลักเมืองชุมพร

จัดพิธีบวงสรวง สมโภช และประสาทน้ำมนต์ เสาหลักเมืองชุมพร

587

8 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมพิธีรำลึกวันจักรี ณ  ที่ว่าการอำเภอสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมพิธีรำลึกวันจักรี ณ ที่ว่าการอำเภอสวี

581

6 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมหลักสูตรหลักและวิธีการเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ  การดำรงตนในตำเเหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง  กรณีศึกษาจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารและสภาท้องถิ่น

การอบรมหลักสูตรหลักและวิธีการเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ การดำรงตนในตำเเหน่งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง กรณีศึกษาจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารและสภาท้องถิ่น

571

30 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทาสีสะพานคลองเชน หมู่ 4  ตำบลสวี อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร

ทาสีสะพานคลองเชน หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

548

24 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานผลโครงการ ป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) โรงเรียนวัดพะงุ้น

รายงานผลโครงการ ป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) โรงเรียนวัดพะงุ้น

104

24 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ล้างราวสะพานคลองเชน หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ล้างราวสะพานคลองเชน หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

541

22 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3  ตำบลสวี

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 ตำบลสวี

564

21 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19  ในพื้นที่ตำบลปากแพรก

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลปากแพรก

548

21 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

561

19 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลสวี

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลสวี

533

19 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงศูนย์อุ่นไอรัก

ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงศูนย์อุ่นไอรัก

538

18 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...