ภาพกิจกรรม
การจัดทำแผน สปสช. ห้องประชุม อบต.สวี

การจัดทำแผน สปสช. ห้องประชุม อบต.สวี

1435

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
งานกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>องค์การบริหารส่วนตำบลสวี  ครั้งที่ 2 <br> ประจำปี 2560. #ระหว่างวันที่ 23-27. กค 2560

งานกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ครั้งที่ 2 <br> ประจำปี 2560. #ระหว่างวันที่ 23-27. กค 2560

1031

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันพ่อ รัชกาลที่ 10

วันพ่อ รัชกาลที่ 10

1026

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่ 12. ส.ค.60

กิจกรรมวันแม่ 12. ส.ค.60

991

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการจัดงานลอยกระทง<br>และเเข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธงประเพณีอำเภอสวี <br>ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 3-5 พย.60

กิจกรรมการจัดงานลอยกระทง<br>และเเข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธงประเพณีอำเภอสวี <br>ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 3-5 พย.60

945

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมการประกวดกระทง อบต.สวี ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมการประกวดกระทง อบต.สวี ประจำปี 2561

830

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวอำเภอสวี 2561

ลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวอำเภอสวี 2561

840

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพสถานการณ์และการปฎิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยธรรมชาติ อบต.สวี

ประมวลภาพสถานการณ์และการปฎิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยธรรมชาติ อบต.สวี

601

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 อบต.สวี

การจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 อบต.สวี

727

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
งานสงกรานต์วัดเเหลมปอ (วันงานกตัญญู)  ม. 4 ต.สวี  วันที่ 14 เมษายน 2562

งานสงกรานต์วัดเเหลมปอ (วันงานกตัญญู) ม. 4 ต.สวี วันที่ 14 เมษายน 2562

405

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
งานสงกรานต์วัดเชิงคีรี (พิธีขึ้นเบญจา รดน้ำผู้สูงอายุ) ม.5 ต.ปากเเพรก อ.สวี จ.ชุมพร 2562

งานสงกรานต์วัดเชิงคีรี (พิธีขึ้นเบญจา รดน้ำผู้สูงอายุ) ม.5 ต.ปากเเพรก อ.สวี จ.ชุมพร 2562

407

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
เพื่อนร่วมงานดีเด่น ประจำปี 2562

เพื่อนร่วมงานดีเด่น ประจำปี 2562

379

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
Big Cleaning Day  3 เมษายน 2562

Big Cleaning Day 3 เมษายน 2562

363

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันอปพร. 26 เมษายน 2562

วันอปพร. 26 เมษายน 2562

399

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
คณะจักรยาน  4 ภาค ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน แวะกราบสักการะพระบรมธาตุสวี นายอำเภอสวีและนายก อบต สวี ให้การต้อนรับ

คณะจักรยาน 4 ภาค ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน แวะกราบสักการะพระบรมธาตุสวี นายอำเภอสวีและนายก อบต สวี ให้การต้อนรับ

391

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
งานสงกรานต์วัดไร่ล่าง 13 เมษา 62 ต.ปากเเพรก อ.สวี

งานสงกรานต์วัดไร่ล่าง 13 เมษา 62 ต.ปากเเพรก อ.สวี

394

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562

371

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ วัดเเหลมปอ  ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร  #ตามโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 2562  #เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเเหลมปอ ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร #ตามโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 2562 #เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

410

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.สวี นำโดย นายสุรชัย แดงละอุ่น ,กำนันพิเชษฐ ฉงวน กำนันตำบลสวี ร่วมด้วย ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำในท้องที่ และประชาชน  #ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ บริเวณพื้นที่ ม.2 ตำบลสวี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาโลกร้อน

อบต.สวี นำโดย นายสุรชัย แดงละอุ่น ,กำนันพิเชษฐ ฉงวน กำนันตำบลสวี ร่วมด้วย ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำในท้องที่ และประชาชน #ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ บริเวณพื้นที่ ม.2 ตำบลสวี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาโลกร้อน

484

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.สวี เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลของ อบต.นาสัก ในวันที่ 19 พค 2562 "โครงการ Nasak run for life 2019 วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก"

อบต.สวี เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลของ อบต.นาสัก ในวันที่ 19 พค 2562 "โครงการ Nasak run for life 2019 วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก"

623

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...