ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดยนายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ออกตรวจการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าเฝ้าระวัง ป้องกันการเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ตลาดยิ่งเจริญ ดอนรัก เพื่อเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติไปตามมาตรการดังกล่าว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี นำโดยนายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ออกตรวจการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าเฝ้าระวัง ป้องกันการเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ตลาดยิ่งเจริญ ดอนรัก เพื่อเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติไปตามมาตรการดังกล่าว

911

7 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่ อบต.สวี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและเเมวในตำบลสวีเเละตำบลปากเเพรก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  2564-เดือนมีนาคม 2564

เจ้าหน้าที่ อบต.สวี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและเเมวในตำบลสวีเเละตำบลปากเเพรก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564-เดือนมีนาคม 2564

571

29 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.สวีให้บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสวีและตำบลปากเเพรกที่ได้รับความเดือดร้อน

อบต.สวีให้บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสวีและตำบลปากเเพรกที่ได้รับความเดือดร้อน

702

29 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

564

28 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2564 อบต.สวีได้จัดตั้งจุดตรวจ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินตลอดจนช่วยเหลือในกรณเกิดอุบัติเหตุ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2564 อบต.สวีได้จัดตั้งจุดตรวจ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินตลอดจนช่วยเหลือในกรณเกิดอุบัติเหตุ

557

11 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ท่านนายก ท่านหัวหน้าสำนัก กำนัน ผู้ใหญ่ผู้นำ ทุกๆท่านร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลสวี โดยประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสวี(น้าชอบ ) เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์  ปีใหม่ไทยเป็นศิริมงคลแก่ผูร่วมงานทุกคน ยินดีที่มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีของชุมชน.

ท่านนายก ท่านหัวหน้าสำนัก กำนัน ผู้ใหญ่ผู้นำ ทุกๆท่านร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลสวี โดยประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสวี(น้าชอบ ) เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทยเป็นศิริมงคลแก่ผูร่วมงานทุกคน ยินดีที่มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีของชุมชน.

633

7 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ

การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ

649

24 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สำรวจป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

สำรวจป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

573

22 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เรียนผู้บังคับบัญชา ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง<br>ของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดชุมพร<br> มีกำหนดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ<br>ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (โควิด - ๑๙) ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ <br>และแม่เลี้ยงเดี่ยว ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.00 น. <br>เป็นต้นไป

เรียนผู้บังคับบัญชา ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง<br>ของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดชุมพร<br> มีกำหนดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ<br>ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (โควิด - ๑๙) ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ <br>และแม่เลี้ยงเดี่ยว ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.00 น. <br>เป็นต้นไป

665

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการก่อสร้างถนน<br>สายดอนรักษ์ – ดอนมะม่วง

โครงการก่อสร้างถนน<br>สายดอนรักษ์ – ดอนมะม่วง

1903

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม<br>ถนนสายเขาวัว  –  ควนคีรี<br>ม.3  ต.สวี  อ.สวี

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม<br>ถนนสายเขาวัว – ควนคีรี<br>ม.3 ต.สวี อ.สวี

3411

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม<br>คสล. ถนนสายท่านา – ในแหลม<br>ม.4 ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม<br>คสล. ถนนสายท่านา – ในแหลม<br>ม.4 ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร

4373

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู)<br>14  เมษายน 57 วัดแหลมปอ<br> ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

งานประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู)<br>14 เมษายน 57 วัดแหลมปอ<br> ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

2286

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณี วัดเชิงคีรี

งานประเพณี วัดเชิงคีรี

1584

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ฝึกอบรม อปพร.อบตสวี

ฝึกอบรม อปพร.อบตสวี

1899

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการฝึกทักษะกีฬา<br>พื้นฐานต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมโครงการฝึกทักษะกีฬา<br>พื้นฐานต่อต้านยาเสพติด

1494

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

1251

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันพ่อ  5  ธันวาคม  2557

กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557

1356

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การมอบรถเข็น และการปรับสภาพ<br>ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

การมอบรถเข็น และการปรับสภาพ<br>ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

1360

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน<br>โรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง<br>ประจำปี 2558

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน<br>โรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง<br>ประจำปี 2558

1275

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...